torstai 16. helmikuuta 2012

Case: Ensiavun peruskurssi EA1


Tekijä: lehtori Ulla Kervinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Varkaus
Kurssin kohderyhmä: lähihoitajaopiskelijat, metallialan opiskelijat
Ensiavun peruskurssin EA1 materiaali- ja tehtäväosio toteutettiin Prezi-sovelluksella. Kurssiin liitettiin suljettu Facebook-ryhmä, jonne opiskelijat palauttivat tehtävät. Palautettavat tehtävät ovat videoita, kuvia ja raportteja.
Prezi on ilmainen työkalu, jolla voidaan rakentaa zoomailtavia ja näyttäviä diasarjoja esimerkiksi opintokokonaisuuksista. Työkalu toimii internetissä, mutta siitä voidaan ladata myös pdf-versio omalle koneelle. Preziä voidaan myös muokata ryhmissä, mutta tässä tapauksessa opiskelijoille ei annettu muokkausoikeuksia.
Opetusaineisto koottiin Punaisen Ristin teksti- ja kuvamateriaalista. Tähän kysyttiin lupa. Aineistossa on hyviä tilannekuvia, videoklippejä Punaisen Ristin sivuilta ja linkki oman osaamisen testaamiseksi.. Kurssin yhtenä tavoitteena on tehdä Punaisen Ristin sivusto opiskelijoille tunnetuksi, jotta he voivat sitä hyödyntää työelämässäkin. Materiaali on hyvin opiskeltavissa itsenäisesti. Videoklipit ja testityökalut tekevät opiskelusta mielenkiintoisempaa. Tehtäväpalautuksissa haluttiin antaa opiskelijoille videoitavia tehtäviä, jolloin heidän tekninen osaamisensa kehittyy ja tehtävän tekeminen on hauskempaa. Valmiiden tuotosten arviointi porukalla on hauskaa Facebookissa. Opiskelijakaverit voivat helposti kommentoida ja keskustella valmistuneista videoista tai kuvien sisällöistä.
Opiskelijoiden tehtäväpalautuksille mietittiin erilaisia vaihtoehtoja. Facebook valittiin, koska opiskelijat ovat mielellään siellä ja ryhmän tekeminen on helppoa. Opettajan ei tarvitse kysellä opiskelijoilta käyttäjätunnuksia, vaan opiskelija pyytää itse liittymisoikeutta ryhmään. Hyväksymisen jälkeen opiskelija voi lisätä aineistonsa joko ryhmän seinälle tai asiakirjaksi. Facebookissa on myös yksinkertainen kyselytoiminto, jolla voidaan nopeasti kartoittaa esim. opiskelijoiden mielipiteitä kurssista.

Oppimisympäristöratkaisun toimivuus, oppimisprosessi ja opetusmenetelmät
Oppimisympäristönä Prezi on mielenkiintoinen zoomailtava kokonaisuus. Oppimisprosessin kokonaisuus tulee opiskelijalle hyvin selville heti alkunäkymästä. Sen jälkeen zoomaillaan lähemmäksi aiheisiin. Opiskelija voi selata materiaalia opettajan tekemää valmista polkua pitkin tai vapaasti zoomaillen. Prezi opettajan ja opiskelijan työkaluna ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista tai opettelua. Työkalun hallinta on helppoa ja käyttäjäystävällistä.
Facebook on jokaisen nuoren päivittäinen kaveri, joten halusimme hyödyntää sitä opetuksessakin.
Oppimisprosessissa korostuu yhdessä tekeminen. Vaikka materiaaliin voikin tutustua itsenäisesti, vaatii tehtävänpalautus kaveria ja lisäksi palautuksista on avoimet keskustelut ryhmän Facenbook-sivuilla. Esimerkki tehtävästä:
1.     Nilkan sidonta
a.      Etsi itsellesi kaveri ja kokeile sidontaan materiaalista löytyvien ohjeiden mukaan
b.     Sitten kun sidonta sujuu, tallenna tekovaiheet videolle (kännykkäkuva on OK)
c.       tallenna video tähän FB-ryhmään seinälle, muista laittaa ketkä olivat tekemisessä mukana
d.     keskustelkaa kavereiden tekemistä videoista, mikä niissä onnistui erityisesti, kommentoi

Toimintatapojen muutos ja mallin tuoma lisäarvo opiskelijoille
Materiaalin pohjalta voidaan luoda erilaisia tehtäviä ja materiaalia voidaan muokata ja jalostaa helposti. Opiskelijan itsenäinen tiedonhankinta kehittyy. Materiaali houkuttelee opiskelijaa tutustumaan lisää Punaisen Ristin sivuilta löytyvään tietoon. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median työkalujen hyödyntämisen myös opiskelussa ja jatkossa työelämässä. Opiskelijan tekniset taidot videonkäsittelystä ja niiden lisäämisestä Facebook-ympäristöön kehittyvät. Raportointia voidaan tehdä muullakin tavalla kuin tekstiä kirjoittamalla. Avoin kommentointi ja kaverin työskentelyn tulosten arvioiminen kehittävät opiskelijan viestinnän valmiuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti