tiistai 7. helmikuuta 2012

Koneistuskoulutusta videoiden kanssa


 ISOvipu-ryhmä tutustui Savonlinnan ammattioppilaitoksen koneistusalan opiskelijoiden koulutuskokeiluun.

Opintojakso kestää 10 viikkoa. Jakson alussa opiskelija saa kaiken materiaalin muistitikulla. Materiaali käsittää ohjeita, tekstejä ja ennen kaikkea opetusvideoita oikeasta koneiden käsittelystä

Jakso alkaa teoriatutustumisella ja tehtävillä. Aktiivisuus palkitaan ja nopeimmin tehtävänsä suorittaneet pääsevät koneille tekemään lisää tehtäviä.


Koneilla työskentelyyn opiskelija saa apua opetusvideoista, joita on mahdollista katsella konesalissa eLearningPoint-pisteessä. Omatahtisen opiskelun porkkana on mahdollisuus suorittaa kurssi lyhyemmässä ajassa kuin mitä lukujärjestykseen on merkitty. Säästyneellä ajalla voidaan opiskella jo seuraavan kurssin asioita tai tehdä muita omia töitä.

Salissa toimii tehtävien suorittamisen ajan yksi ammattiopettaja. On huomattu, että parhaat opiskelijat selviävät tehtävistä videoiden ja ohjeiden avulla melko omatoimisesti ja näin opettajalle jää enemmän aikaa opastaa hitaammin edistyviä opiskelijoita. Opiskelijoiden motivaatio opiskeluun on kasvanut, koska turhat lorvimiset ja vuoron odottelut ovat jääneet minimiin.

Marja-Leena Piitulainen visioi, että voisiko tuota porrastusjärjestelmää käyttää Marata-alan keittiöopetuksessa. Miksi opetetaan kymmenessä keittiössä yhtä aikaa täysin samaa asiaa. Voitaisiinko eri keittiöt valjastaa eri opetukselle ja opiskelija kulkisi keittiöpolun.